Orhideja Facebook
 x 

0
Prijava Registracija

Prijavi se

Korisničko ime *
Lozinka *
Zapamti me

Registruj se

Polja obeležena (*) su obavezna.
Ime *
Korisničko ime *
Lozinka *
Potvrdi lozinku *
E-mail *
Potvrdi e-mail *

Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog web sajta i registracijom naloga se smatra da se slažete sa navedenim uslovima korišćenja. Ukoliko se NE SLAŽETE sa uslovima nemojte koristiti sajt. Orhideja zadržava pravo da promeni uslove u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja ako su izmene postavljene na internetu.

I. Opšti uslovi

 • www.orhideja.rs je e-commerce web sajt - za prodaju i isporuku robe.
 • Ugovor sa klijentom smatra se zaključenim nakon prihvatanja porudžbine od strane Orhideja preko “www.orhideja.rs” gde je zahtev za porudžbinu pravilno popunjen prilikom poručivanja.
 • Orhideja preko “www.orhideja.rs” je obavezan da po prijemu prijave i potvrde od strane kupca dostavi željeni proizvod ili da obavesti kupca o drugim okolnostima u vezi sa porudžbinom.
 • Orhideja nije odgovoran ako je korisnik neistinito i / ili nepotpuno dao podatake u porudžbini preko "www.orhideja.rs”.
 • U slučaju lažne ili pogrešne adrese, osobe za kontakt i / ili broja telefona prilikom podnošenja zahteva, Orhideja preko www.orhideja.rs nije vezan za nikakvu obavezu izvršavanja.
 • U nedostatku zaliha poručenih artikala Orhideja preko “www.orhideja.rs” u toku jednog radnog dana po prijemu porudžbine, obaveštava potrošača da nema artikla, slanjem obaveštenja na navedenu e-mail adresu ili pozivom na navedeni broj telefona.
 • Orhideja preko www.orhideja.rs ima pravo da promeni cene robe po sopstvenom nahođenju, bez prethodne najave.
 • Korisnik je dužan da plati cenu koja je bila aktuelna u vreme kada izvršio porudžbinu. Popust na odredjeni artikal počinje nakon postavljanja nove cene ispod stare, pri čemu je stara precrtana.
 • Ovlašćeni dobavljač i isporučilac robe za sajt je ZU Apoteka Inspira Sana.
 • Orhideja ne snosi odgovornost za netačne informacije objavljene na sajtu. Moguće su korekcije cena dobavljača i promena dizajna artikala.
 • Orhideja ne garantuje za postojanost određenih veličina prikazanih na sajtu.
 • Sve cene su prikazane u RSD, sa PDV-om

II. Prava i obaveze ugovornih strana

1. Orhideja.rs je dužna da:

 • potvrdi dostupnost artikla iz porudžbine ili da otkaže porudžbinu u roku od 4 radna dana;
 • da ostvari isporuku u okviru propisanom u informacijama o isporuci i plaćanju artikala na početku porudžbine.
 • pre slanja svakog artikla izvrši proveru ispravnosti (ako je moguće, bez ugrožavanja integriteta paketa);
 • garantuje da su proizvodi potpuno novi (neiskorišćeni!) i zapečaćeni od strane proizvođača, osim ako nije drugačije izričito navedeno u prezentaciji robe na sajtu.

2. Klijent je dužan da:

 • Unese tačne podatke - ime , prezime, telefon, adresa isporuke i e-mail adresa;
 • plati cenu robe pod uslovima opisanim u informacijama o isporuci i plaćanju artikala;
 • da omogući pristup isporučiocima poručenih artikala.
 • Kupljen proizvod se isporučuje na datu adresu koja je u narudžbenici. Proizvod se isporučuje pravilno upakovan prema vrsti prevoza i isporuke.

Nakon isporuke robe klijentu ili trećem licu obavezno potpisivanje prateće dokumentacije. Za treće lice se smatra svako ko nije nosilac prijave, ali na adresi predvidjenoj za isporuku, prihvati poručeni artikal.

Odbijanje primanja robe, osim u slučajevima opisanim u daljem tekstu, se smatra neosnovanim za kupca, uz plaćanje troškova isporuke i vraćanja robe. U tom slučaju klijent je dužan da nadoknadi Orhidejau sve štete i izgubljene dobiti, uključujući i ostale troškove pored troškova isporuke i vraćanja proizvoda nastalih kao rezultat odbijanja. Ukoliko ne postoji mogućnost pronalaska adrese isporuke, Orhideja je oslobođen od obaveze dostave naručene robe. Kupac može da potvrdi svoju spremnost da primi robu po isteku vremena isporuke, u kojoj on nije bio na adresi, sa troskovima isporuke. U ovom slučaju će početi novi period za isporuku.

Klijent ima pravo da odbije isporuku naručene robe, kada je isporučena u jednom od sledećih uslova:

 • isporučena roba ne odgovara narudžbini od strane klijenta nakon provere pristigle robe, dostavnice
 • ukoliko cena naručene robe ne odgovara ceni po kojoj je porudžbenica nastala
 • neslaganje između naručene i isporučene robe, što se nije moglo proveriti u vreme isporuke

Klijent ima pravo na zamenu artikla (veličine). U periodu najkasnije do 7 radnih dana.

Klijent ima pravo, bez naknade ili kazne i bez ikakvog razloga, vratiti stavku koja je primljena. Povratak je dozvoljen u sledećim uslovima:

III. Lični podaci

 • Poštovanjem zakona i klauzule ugovora o postojećim uslovima, Orhideja koristi lične podatke klijenta samo za namene koje su navedene u ugovoru.
 • Orhideja preko www.orhideja.rs ima pravo da koristi podatke korisnika u slučaju ponude robe i usluga, promocija, slanja čestitki, pitanja u vezi statistike i u sve druge legitimne svrhe, osim u slučaju izričitog neslaganja klijenta, poslatog na mail Orhidejaa.
 • Upotreba ličnih podataka, koja se nalazi u tekstu iznad, nije detaljno navedena i ne stvara dodatne obaveze za Orhideja.
 • Ako se lični podaci koriste u bilo koje druge svrhe, to će biti u skladu sa srpskim zakonom, međunarodnim aktima, internet etikom i moralnim pravilima.

IV. Otkrivanje informacija

Orhideja preko www.orhideja.rs obavezuje se da ne otkrije bilo kakve lične podatke o kupcima trećim licima: državni organi, preduzeća, pojedinci i drugi, osim ako:

 • je dobio pismenu saglasnost klijenta;
 • informacija je potrebna od strane državnih organa ili funkcionera, prema važećem zakonu imaju pravo da zahtevaju i prikupljaju informacije;
 • Orhideja je dužan da pruži informacije u skladu sa zakonom

V. Odgovornost

Orhideja ne odgovara za svoje obaveze na osnovu ovog ugovora, u slučaju okolnosti kojie nije bio obavezan da obezbedi - uključujući ali ne ograničavajući se slučajevima više sile, slučajane događaje, probleme na globalnoj internet mreži i pružanja usluga izvan kontrole Orhidejaa.

VI. Arbitraža

Svi sporovi između stranaka je rešen u duhu razumevanja i dobre volje. Ako se ne postigne dogovor, sve preostale sporove koji proističu iz ugovora između strana ili u vezi s tim, uključujući i sporove koji nastanu iz ili se odnose na njegovo značenje, invalidnosti, izvođenje ili prekid, kao i sporova oko popunjavanje praznine u ugovoru ili adaptaciju na novonastale okolnosti će rešiti nadležni sud o registraciji Orhideja prema zakonu.

VII. Garantni uslovi

1. Orhideja pruža svojim korisnicima bilo kog proizvoda garanciju koja podrazumeva:

 • broj telefona i email za reklamaciju i/ili povraćaj robe;
 • uslove garancije od proizvođača;

2. Izuzev obaveza izričito navedenih ovom garancijom, Orhideja ne može biti odgovoran za direktnu, indirektnu, posebnu, slučajnu ili posledičnu štetu, bilo na osnovu ugovora, oštećenja nastala zbog propusta službenog lica ili bilo koje druge pravne teorije i koji predviđa mogućnost takvih šteta.

VIII. Ograničenja garancije

Garancija ne važi u slučaju:

1. Štete uzrokovane lošim transportom, skladištenjem ili nepravilnim radom
2. Pokušaj popravke od strane kupca i / ili druge neovlaštene osobe
3. Korišćenje materijala lošeg kvaliteta i neorginalnog potrošnog materijala

IX. Dodatni uslovi:

1. Orhideja ne snosi odgovornost za oštećenja sajta usled vise sile.

Ukoliko ne prihvatate uslove korišćenja, molimo vas da ne koristite web stranicu!